?

Log in

No account? Create an account

Previous 10

May. 13th, 2008

адвокат

sirko_ua

[19] ПОКУПЕЦЬ ЗА СПЛАТУ ПДВ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ НЕ ВІДПОВІДАЄ

ПОКУПЕЦЬ ЗА СПЛАТУ ПДВ ПОСТАЧАЛЬНИКОМ НЕ ВІДПОВІДАЄ
(Коментар до Постанови Верховного Суду України від 26.09.06 р.)

“Баланс”
N 25, від 27 березня 2008 р.

Тетяна НОУР
редактор юридичного напряму


Шановні читачі! Ми продовжуємо знайомити вас із найцікавішими судовими рішеннями у рамках рубрик «Огляд судової практики» і «Судові спори у деталях» (додатково див. «БАЛАНС», 2007, N 12, 25, 55, 76). Звичайно, у першу чергу ми віддаємо перевагу спорам із контролюючими органами, оскільки саме ця категорія справ серйозно зачіпає інтереси суб'єктів господарювання. У своїх відгуках на матеріали цих двох рубрик ви пишете, що наші публікації дуже корисні, тому що дозволяють вам, не заходячи до залу судових засідань, не тільки вивчити позиції учасників спору, познайомитися із рішенням суду і думкою редакції, але і знайти відповіді на свої запитання і заздалегідь виробити власну стратегію поведінки і лінію захисту.

Особливість рішень, які ми розглянемо сьогодні, полягає у тому, що вони, по-перше, прийняті вищою судовою інстанцією - Верховним Судом України, а по-друге, хоча і були прийняті у 2006 році, увійшли до двох свіжих оглядових листів Вищого адміністративного суду України (від 04.02.08 р. N 189/9/13-08 та N 187/9/1/13-08). Такі листи видаються з однією метою - забезпечити правильне й однакове застосування норм чинного законодавства місцевими судами при розгляді тієї чи іншої категорії справ. Іншими словами, при розгляді аналогічних спорів суди дотримуватимуться тієї позиції, яка вже вироблена Верховним Судом.


Хто повинен відповідати за боргами зниклого або несумлінного контрагента,Collapse )
адвокат

sirko_ua

[18] ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПОБУДОВАНИХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

ПРАВО НА ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ПОБУДОВАНИХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
(Постанова Верховного Суду України від 26.12.06 р. у справі N 06/99)


“Баланс”
N 25, від 27 березня 2008 р.

Тетяна НОУР
редактор юридичного напряму


Уявіть собі ситуацію: спільне підприємство вклало кошти в будівництво нежитлових приміщень (для власних виробничих потреб). Ситуація поширена, погодьтесь. Витрати на будівництво підприємство акумулювало на бухгалтерському рахунку 15 «Капітальні інвестиції», а суми податку на додану вартість, сплачені у складі цих витрат, відносило до податкового кредиту. Проблеми у підприємства виникли у той момент, коли податкові органи визнали, що коли побудовані приміщення не введені в експлуатацію, то, отже, і не використовуються у госпдіяльності. Відповідно права на податковий кредит немає. Хто правий?

Позиція платника податків


До складу податкового кредиту включаються витрати, пов'язані зі спорудженням основних фондів, незалежно від строків їх введення в експлуатацію, за умови, що основні фонди виготовляються (споруджуються) для власних виробничих потреб. У цьому випадку все було саме так. Тому податковий кредит сформований правильно - відповідно до норм пп. 7.4.1 Закону про ПДВ (у редакції, яка діяла на момент здійснення операцій).

Позиція податкового органу


Підприємство завищило суму податкового кредиту, оскількиCollapse )
адвокат

sirko_ua

[17] ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ОХОРОНИ КЕРІВНИКА, ПЕРЕДБАЧЕНІ ТРУДОВОЮ УГОДОЮ, НЕ ОБКЛАДАЮТЬСЯ ПДФО

ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ОХОРОНИ КЕРІВНИКА, ПЕРЕДБАЧЕНІ ТРУДОВОЮ УГОДОЮ, НЕ ОБКЛАДАЮТЬСЯ ПДФО.
Коментар до Постанови Господарського суду від 10.04.2007 р. по справі N А27/102-07


“Дебет-Кредит”
N 11, від 17 березня 2008 р.

Олексій Кравчук
«Дебет-Кредит»


Позиція позивача. Оскільки витрати на оплату послуг охорони керівника підприємства здійснювалися відповідно до трудової угоди, вони не обкладаються податком з доходів фізичних осіб.

Позиція відповідача (ДПІ). Підприємство перерахувало кошти за послуги охорони фізособи-керівника і воно ж мало нарахувати та утримати ПДФО з суми виплаченого доходу.

Рішення судуCollapse )
адвокат

sirko_ua

[16] ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ, ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ РЕЗИДЕНТОМ НЕРЕЗИДЕНТУ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ФРАХТУ)

ОПОДАТКУВАННЯ ДОХОДІВ, ЩО СПЛАЧУЮТЬСЯ РЕЗИДЕНТОМ НЕРЕЗИДЕНТУ ЗА ДОГОВОРОМ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ФРАХТУ)

“Вісник податкової служби України”
N 10, від 14 березня 2008 р.

Лариса ТРОФІМОВА
директор Юридичного департаменту ДПА України,
ОЛЕКСІЙ ДОМАНСЬКИЙ
заступник начальника відділу інформаційно-аналітичного забезпечення та звітності

Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише в межах повноважень, на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією України і законами України.

Пунктом 1 ст. 10 Закону N 509-ХІІ визначено, що основною функцією державних податкових інспекцій у районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій є здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).

Згідно з п. 13.1 а. 13 Закону N 334/94-ВР будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в гривнях) оподатковуються у порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Підпунктом 1.21 ст. 1 Закону N 334/94-ВР дано визначення доходів з джерелом їх походження з України. Це будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидентами України; доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад транспорту, приписаного до портів, розташованих в Україні; доходи від продажу нерухомого майна, розташованого в Україні; доходи, отримані у вигляді внесків та премій на страхування і перестрахування ризиків на території України, а також доходи страховиків-резидентів від страхування ризиків страхувальників-резидентів за межами України; інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спеціалізованих ліцензійних митних складах тощо).

Враховуючи вищезазначене,Collapse )
адвокат

sirko_ua

[15] ВИРІШЕННЯ СУДАМИ ОКРЕМИХ СПОРІВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

ВИРІШЕННЯ СУДАМИ ОКРЕМИХ СПОРІВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
(Консультує ДПАУ)

“Вісник податкової служби України”
N 9, від 29 лютого 2008 р.

Лариса ТРОФІМОВА,
директор Юридичного департаменту ДПА України,
Владислав РОЗМОШ,
головний державний податковий інспектор


Державні податкові органи є суб'єктами владних повноважень. Згідно з п. 1 частини першої ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних та юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій або бездіяльності.

Основними категоріями справ, що розглядаються судами за позовами платників податків і впливають на формування дохідної частини бюджету, є справи про відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість, а також про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, якими зменшено заявлені до відшкодування або донараховані суми ПДВ.

Однією з основних підстав виникнення цієї категорії справ є недосконалість податкового законодавства, що дає можливість різного тлумачення норм права як платниками податків, так і податковими органами, а також наявність несумлінних платників податків, що прагнуть за рахунок державного бюджету безпідставно отримати прибуток (дохід).

Зокрема, існують випадки, колиCollapse )
адвокат

sirko_ua

[14] ВИРІШЕННЯ СУДАМИ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ

ВИРІШЕННЯ СУДАМИ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ
(Консультує ДПАУ)

“Вісник податкової служби України”
N 39, від 1 жовтня 2007 р.

Лариса Трофімова
директор юридичного департаменту ДПА України
Владислав Розмош
головний державний податковий інспектор Юридичного департаменту


Діяльність української держави як політико-територіального утворення публічної влади, створеної на основі громадянського суспільства, спрямована насамперед на захист прав і свобод членів суспільства, створення сприятливих умов для їх розвитку, виключення можливості завдання моральної та матеріальної шкоди.

Згідно з нормами чинного цивільного законодавства відшкодування збитків є одним із способів захисту цивільних прав та інтересів особи, якій такі збитки спричинені, а цивільно-правова відповідальність за них настає за наявності умов, що визначають зміст деліктного правовідношення, а саме: наявності шкоди, неправомірних дій та причинного зв'язку між ними.

Відповідно до частини другої ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Органи державної податкової служби (за текстом — ОДПС) відповідно до ст. 3 Закону України від 04.12.90 р. N 509-ХІІ «Про державну податкову службу в Україні» (за текстом — Закон N 509-ХІІ) керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами органів державної влади, а також рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з питань оподаткування, виданими у межах їх повноважень.

При цьому згідно зі ст. 2 Закону N 509-ХІІCollapse )
адвокат

sirko_ua

[13] ПОЛЬСКИЙ АКЦИЗ НЕ НАРУШАЕТ НОРМЫ ЕС

ПОЛЬСКИЙ АКЦИЗ НЕ НАРУШАЕТ НОРМЫ ЕС.
Проблемы взыскания акцизного налога на автомобили в Европейском Союзе. Первое польское дело в суде ЕС


“Юридическая практика”
N 40, от 2 октября 2007 г.

Андрей МОСТОВЫЙ
юрисконсульт «Юком», г. Львов


С момента присоединения Польши к Европейскому Союзу (ЕС) на ее территории стали обязательными для выполнения нормы, предусмотренные правом ЕС, прежде всего так называемое первичное право. Согласно Римским трактатам, законодательство ЕС имеет высшую юридическую силу по сравнению с правом стран — членов ЕС. Все спорные ситуации в случае конфликта между нормами ЕС и национальным правом должны быть решены в пользу первых.

Соблюдение этого принципа происходит при помощи разных средств, среди которых следует отметить деятельность Суда Европейского Союза (Суд ЕС). К компетенции Суда, в частности, отнесены полномочия по обеспечению одинакового толкования и применения норм права ЕС.

Правом обращения в Суд ЕС воспользовался Высший административный суд Варшавы (Wyzszy Sad Administracyjny w Warszawie (WSA)) с целью выяснить, не противоречат ли нормы польского законодательства в сфере акцизного налога на автомобили праву ЕС. Заявление было подано в связи с рассмотрением в WSA дела С-313/05 Мацей Бжежински против директора таможни в Варшаве.

Обращение WSA от 9 августа 2005 года в Суд ЕС содержало следующие вопросы:Collapse )
адвокат

sirko_ua

[12] ДОДАТКОВИЙ ВНЕСОК В СК ДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО СТАТУТУ

ДОДАТКОВИЙ ВНЕСОК В СК ДО РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН ДО СТАТУТУ - ЦЕ БЕЗПОВОРОТНА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА ЧИ ПРЯМА ІНВЕСТИЦІЯ?
(Коментар до ухвали Вищого Адміністративного Суду України
від 06.06.07 р. у справі N K-11190/06)


“Баланс”
N 55, від 8 жовтня 2007 р.

Тетяна Ноур
редактор юридичного напряму


Різне розуміння норм закону стає причиною спорів, особливо якщо із цього випливає нарахування зобов'язань перед бюджетом. Один з таких конфліктів пов'язаний з визначенням статусу додаткових внесків до статутного капіталу ТОВ з позицій нарахування податку на прибуток. Податкова інспекція донарахувала зобов'язання з податку на прибуток, оскільки визнала, що товариством була отримана безповоротна фінансова допомога, а не пряма інвестиція в статутний капітал.

Позиція податкового органу


Засновники ТОВ прийняли рішення про збільшення статутного капіталу 26.01.01 р. і внесли додаткові внески до моменту державної реєстрації змін у статуті (до 28.12.01 p.). Але до моменту державної реєстрації таких змін корпоративні права ще не існували, тому отримані на розрахунковий рахунок ТОВ грошові кошти не можна розглядати як пряму інвестицію в розумінні Закону на прибуток. Ці суми є позареалізаційним доходом (безповоротною фінансовою допомогою) і повинні бути віднесені до складу валового доходу (пп. 4.1.6 Закону про прибуток). А цього не зроблено, отже, підприємство занизило зобов'язання з податку на прибуток.

Позиція платника податків


Закон N 1576 (ст. 16) не застерігає строк прийняття рішення про збільшення статутного капіталу, а лише вказує, щоCollapse )
адвокат

sirko_ua

[11] СЕЗ МАЮТЬ ПРАВО НА ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ДО 2015 РОКУ

СЕЗ МАЮТЬ ПРАВО НА ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ДО 2015 РОКУ
(Коментар до Постанови ВАСУ від 28.02.2007 р. )

“Дебет-Кредит”
N 42, від 15 жовтня 2007 р.

Підготувала Наталія Канарьова,
«Дебет-Кредит»


Позиція ТзОВ. ТзОВ здійснює інвестиційну діяльність у СЕЗ «Донецьк» і користується податковими, митними й іншими пільгами, встановленими для неї законодавством. Іноземна інвестиція у статутному фонді становить 67%. При митному оформленні продукції у рамках реалізації інвестиційного проекту ТзОВ на розрахунковий рахунок Донбаської регіональної митниці сплатила ввізне мито і ПДВ на загальних підставах, що суперечить положенням ч. 2 ст. 14 Закону України від 24.12.98 р. N 356-XIV «Про спеціальні економічні зони і спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області».

Позиція митниці. Регіональна митниця не згодна з позицією ТзОВ.Collapse )
адвокат

sirko_ua

[10] ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ПРИ УЧАСТИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ СУДАМИ ДЕЛ ПРИ УЧАСТИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

“Ориентир”
N 39, от 19 октября 2007 г.

Юридический департамент ГНАУ

Об обязательстве предоставить документы


В соответствии с ч. 2 ст. 19 Конституции Украины органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Согласно ст. 9 Закона Украины “О системе налогообложения” налогоплательщик обязан подавать в государственный налоговый орган и другие государственные органы согласно законам декларации, бухгалтерскую отчетность и другие документы и сведения, связанные с исчислением и уплатой налогов и сборов (обязательных платежей). ^Гражданским кодексом Украины (ст. 3) предусмотрены общие основы гражданского законодательства, а именно справедливость, добросовестность и разумность.

При осуществлении гражданских прав лицо должно соблюдать моральные принципы общества.

Согласно п. 1 ст. 10 Закона Украины “О государственной налоговой службе в Украине” основной функцией государственных налоговых инспекций в районах, городах без районного деления, районах в городах, межрайонных и объединенных государственных налоговых инспекций является осуществление контроля за своевременностью, достоверностью, полнотой начисления и уплаты налогов и сборов (обязательных платежей).

Так, в январе 2006 года ГНИ направила письмо ООО «А»Collapse )

Previous 10

May 2008

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com